Oferta

 • kompleksowa realizacja inwestycji drogowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 • przebudowy, remonty i modernizacje obiektów mostowych
 • przebudowy, remonty i modernizacje dróg
 • przebudowy, remonty i modernizacje torowisk tramwajowych oraz przejazdów drogowo- tramwajowych
 • roboty hydrotechniczne
 • nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz betonowe
 • budowa dróg, ciągów pieszo rowerowych z kostki betonowej i kamiennej
 • konstrukcje dróg, podbudowy nawierzchni drogowych z kruszyw i betonu
 • kształtowanie terenu, roboty ziemne, niwelacje terenu
 • stabilizacja gruntu
 • wzmocnienie podłoża geokompozytami
 • płyty postojowe dla samolotów, drogi kołowania
 • zagospodarowanie terenu
 • przekrusz materiału
 • mikrotunele, przewierty teleoptyczne i horyzontalne, przeciski

Park Maszynowy

Dysponujemy własnym, nowoczesnym parkiem maszynowo- sprzętowym, dzięki któremu mamy możliwość samodzielnie realizować roboty drogowo-mostowe. Posiadamy koparki, koparko-ładowarki, rozściełacze, walce, kruszarki, skrapiarki, samochody samowyładowcze i wiele innych.


Kadra

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską z uprawnieniami budowlanymi oraz wieloletnim doświadczeniem zawodowym, jak również wykwalifikowanych pracowników drogowych tj. operatorów sprzętu drogowego, brukarzy, kierowców, techników. Dbamy o nasz zespół oferując ciągły rozwój poprzez szkolenia, możliwość zdobywania nowych umiejętności oraz poprzez podnoszenie kwalifikacji.